Facebook reklame

Facebook reklamiranje nije u početku bilo primarno programerima i osnivačima ovog Internet giganta, ali kako je mreža postajala sve veća (trenutno 1.3 milijardi korisnika širom svijeta) aktivirali su uslugu plaćenih reklama.
Popularni Facebook i u BiH ima veliki market share kada govorimo o Internet marketingu.

U Bosni i Hercegovini postoji preko 2 miliona aktivnih računa i korisnika koji svakodnevno koriste ovaj društveni fenomen. Facebook je izuzetno popularan gdje skoro svaka druga osoba ima otvoren račun na mreži koji svakodnevno posjećuje.

 

Najveću zaslugu za uvećanje broja korisnika Facebook društvene mreže u poslednje 3 godine je između ostalog i sve veći broj korisnika pametnih mobilnih telefona, koji na svojim android, ios i windows platformama imaju stalnu konekciju sa internetom i instaliranu Facebook aplikaciju za pristup svom računu.

 

facebook-reklame

 

 

Marketing na društvenim mrežama je sve popularniji zato što su efekti takvog marketinga lako mjerljivi i ono što je najvažnije odmah vidljivi. Rezultati Facebook reklamiranja se mogu vidjeti neposredno po puštanju kampanje u rad, a optmalno vrijeme za realizaciju kampanje sa najboljim ROI indikatorom (Return On Investment) je oko 3 mjeseca. Reklama se pojavljuje odmah i vaši ciljani potencijalni korisnici momentalno vide vaše proizvode ili usluge. Bitna karakteristika koja opisuje Internet Marketing je i dvosmjerna komunikacija koju ostvarujete sa posjetiocima sajta što nije pohvalno za TV, radio, print ili druge vidove reklama.

Šta NetMedia tim može učiniti za vas?

  • Kreiranje i razvoj Facebook reklamiranja – Facebook Marketing plan:

Analiza tržišta potencijalnih klijenata Facebook Reklamiranje
Demografska podjela
Podjela po interesnim grupama
Osmišljavanje izgleda i broja reklama
Definisanje dnevnog i mjesečnog budžeta za reklamiranje
Osmišljavanje kampanja

 

  • Optimizovanje reklama i kampanja

Kreiranje reklama ads-a prema ciljanim klijentima
Praćenje posjeta i učinka (klik, lajk, kupovina itd.).
Optimizovanje reklama radi bolje stope prodajnog efekta (potrošnja/realizacija*100)
Održavanje reklama

 

  • Kreiranje i optimizovanje Fan page-a Facebook reklamiranje

Kreiranje vašeg Fan page-a na Facebook mreži
Optimizacija sadržaja i materijala u skladu sa vašim potrebama (slike, tekstovi, video snimci itd.)
Svakodnevno ažuriranje stranica