SEO optimizacija

Milioni internet korisnika svakodnevno koriste pretraživače da pronađu web stranice.
Možete li dozvoliti da vas ne pronađu?

Šta istraživanja pokazuju?

Istraživanja pokazuju da 85% posjetilaca dolazi na web stranice putem web pretraživača, a 56,6% internet korisnika traži samo na prve 2 stranice.

 

Ako vaše stranice nisu pozicionirane dovoljno visoko u pretraživačima (bar na prve 3 stranice kod pretrage), nitko od internet korisnika neće doći na Vaše stranice. Još gore, otići će kod vaše konkurencije.

 

Web pretraživači su vrlo važan i kvalitetan izvor posjetilaca jer na vaše stranice šalju internet korisnike koji su upisali keyword ( ključnu riječ ili izraz ) koja opisuje proizvod ili uslugu koji oni traže. Ukoliko ste ispravno izradili svoje web stranice one će se pojavljivati pri samom vrhu prilikom pretrage i na taj način će vaše stranice posjetiti korisnici interneta kojima su zanimljive vaše usluge i proizvodi, znači dobivate 100% ciljane posjetioce. Kako svaki dan ima sve više i više internet stranica, i svaki dan ih je sve više i više upisano u pretraživače, Vaše stranice se natječu sa sve većim brojem drugih internet stranica.

Šta možete učiniti?

Tu do važnosti dolazi SEO internet marketing ili optimizacija stranica za pretraživače i pozicioniranje.

 

Optimizacija stranica za pretraživače je proces pripremanja Vaših web stranica za web pretraživače tako da ih one bolje razumiju, odnosno da bolje vide što se nalazi na stranicama i čemu služe, te da se na taj način poveća broj posjetilaca odnosno broj ključnih riječi ili izraza po kojim vas oni pronalaze. Na što više ključnih izraza je moguće pronaći vašu web stranicu, to će biti i veći broj posjetilaca a time i mogućnost za veći profit.

Razmislite!

Ako pretraživači ne mogu jasno razaznati čemu služe vaše stranice, zašto bi Vam dale visoku poziciju? Vaše stranice moraju biti usmjerene na produkte i usluge koje nudite, na ispravan način. Zato prije samo izrade stranice treba obratiti pozornost na ključne riječi i prema njima napraviti ispravnu strukturu i optimizaciju web stranica.

 

Osim samog ispravnog načina izrade stranica što je temelj za SEO Internet Marketing na poziciju stranica prilikom pretrage utječe još velik broj ostalih vanjskih čimbenika na koje treba konstatno obraćati pažnju i raditi na njima tako da stranice dobiju na snazi ili važnosti odnosno da budu pri samom vrhu ili prve prilikom pretrage za tražene ključne riječi.

Mi se brinemo!

Za konstatnu re-optimizaciju web stranica prema zadnjim algoritmima pretrage najjačih pretraživača trenutno u svijetu (Google, Yahoo, MSN, Theoma). Svakodnevno pratimo Vaše statistike i učimo sve više o Vašim uslugama i proizvodima te na temelju toga povećavamo broj ključnih riječi po kojima posjetioci pronalaze Vaše web stranice, a Vi sve to možete pratiti putem web statistika koje dobivate sa svakim našim web hosting paketom.

 

Osim same optimizacije i pozicioniranja web stranice upisujemo u ciljane direktorije i oglasnike na poseban način, svaki upis nije isti, pišemo tekstove na raznim poslovnim portalima i vodimo druge marketinške kampanje ovisno o potrebama korisnika. Vi sve to možete pratiti putem detaljnih statistika koje dobivate u svakom našem web hosting paketu.

Dobivate kompletno internet marketing rješenje!

Ukoliko sklopite samo jedan posao godišnje putem interneta već ste otplatili troškove za cijelu godinu i još zaradili, što vam mogu posvjedočiti i naši postojeći korisnici od kojih neki sklapaju i na desetke poslova mjesečno.